Ocena varnosti

OBČUTEK VARNOSTI ZNAKI PLAZOV VERJETNOST ZDRSA PADAJOČE KAMENJE/LED PREPROSTOST ISKANJA VARNIH PREHODOV NUJNOST PRILAGAJANJA TURE RAZMERAM
plazovno tvegane razmere, znaki nevarnosti plazov, spontano proženje snežnih plazov, sami prožimo plazove požlejen sneg, velika verjetnost zdrsa med vzponom ali spustom na smučeh veliko padajočega kamenja na pogled je nemogoče ločiti varna od nevarnih območij (nevarnost je v snegu skrita) predčasen zaključek ture zaradi nevarnosti
med vijuganjem odrežemo zgornjo plast nesprijetega snega, ki se splazi poledenel ali kot beton trd sneg, obstaja možnost zdrsa med vzponom ali spustom na smučeh redko padajoče kamenje   sprememba cilja na sami turi zaradi nevarnosti
sneg se je (lahko tudi zaradi pozne ure) že malo preveč ojužil in je postal nekoliko plazovit trd sneg, na katerem robniki zagrabijo brez težav ni padajočega kamenja varnejše prehode je mogoče najti že na pogled (npr. zaradi drugačne barve napihanega snega) sprememba začrtane smeri na turi zaradi nevarnosti
  ni možnosti zdrsa (sneg je dovolj mehak)   poteka ture ni bilo treba prilagajati
brez plazovne nevarnosti (predelan sneg, idealni trenutek) snežna odeja je povsod stabilna

Pripravila: Jaka Ortar in Marko Kern. Zadnja sprememba: 2. 3. 2018. Predlagaj spremembo!